Betalingswijze

Bent u verzekerd bij een Belgisch ziekenfonds?
Dan wordt alles voor u geregeld. Onze administratie brengt de kosten rechtstreeks in rekening aan uw ziekenfonds (alle Belgische ziekenfondsen).
Dit heet de "3e betalersregeling". 
Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties.
Uw arts is hiervan op de hoogte en zal u hierbij verder helpen.
 
Dit geldt dus in ieder geval als u:
- officieel in loondienst bent bij een Belgische firma
- een vervangingsinkomen hebt (stempelen, OCMW, invaliditeit, pensioen, enz.) bij een Belgische instantie
- als zelfstandige werkt
 
Bent u helemaal niet verzekerd?
Ook dan helpen we u met een zorgcontract op maat.