Veel gestelde vragen

Is onze zelfstandige thuisverpleging duurder dan bij de grote zuilgebonden organisaties op de markt ?

Neen! 
Dit is een fabel die hier en daar zijn kop nog eens opsteekt. De zelfstandigen tariferen via de derdebetalersregeling rechtstreeks aan de mutualiteit of verzekeringsinstelling.

Wanneer komt de verpleegkundige bij u langs?

Bij de eerste kennsimaking spreekt de verpleegkundige een richtuur met u af dat u het meest schikt.
Zij proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. 
Wij vragen wel uw begrip voor eventuele vertragingen door verkeersomstandigheden, onvoorziene hoogdringende hulpverlening,...

 

Is het steeds dezelfde verpleegkundige die mij komt verzorgen?

Wij werken met vaste verpleegkundigen in verschillende regio's. Heel uitzonderlijk kan het zijn dat u door omstandigheden (vakantie, ziekte,...) verzorgd wordt door een collega.

 

Wat als de verpleegkundige langskomt en u niet thuis bent?

Als u niet thuis bent, zal de verpleegkundige steeds een briefje achterlaten. Kan u door omstandigheden niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn, gelieve ons even telefonisch te verwittigen.

 

Wat kost het?

Wij regelen voor u de betalingen van de verzorgingen rechtstreeks met uw ziekenfonds zodat u zich over deze onkosten geen zorgen hoeft te maken.
Dit noemt men het derdebetalerssysteem en is van toepassing voor iedereen die aangesloten is bij één der Belgische ziekenfondsen. 
Dergelijk systeem vergoedt de prestaties met nomenclatuurnummer.
Andere verpleegkundige zorgen, welke niet vermeld zijn in de nomenclatuurlijst, zijn bespreekbaar.