Toegang tot geneesmiddelen

Vanaf 1 mei 2010 is het voorschrijven van specifieke geneesmiddelen aan een patiënt met een zorgtraject diabetes type 2 vereenvoudigd. 
De vermelding op het voorschrift dat de patiënt in een zorgtraject is opgenomen volstaat voor groepen geneesmiddelen waar er vroeger, voor elk geneesmiddel afzonderlijk, een voorafgaande toelating vereist was.

Over welke geneesmiddelen gaat het? 

De vereenvoudiging geldt voor  bepaalde geneesmiddelen in specifieke vergoedingsgroepen. (zie onderstaande link)
www.zorgtraject.be/nl/lists/pdf/list-medicaments-geneesmiddelen-diabete.pdf
Wat verandert er vanaf 1 mei 2010 ?
Een aantal specifieke geneesmiddelen gebruikt bij diabetes type 2 zijn samengebracht in nieuwe vergoedingsgroepen .
Vroeger moest voor elk van deze geneesmiddelen een afzonderlijk aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer gestuurd worden om toelating te krijgen voor de terugbetaling. 
Deze aanvragen en deze machtigingen zijn niet langer noodzakelijk.

Wat moet de voorschrijvend arts nu doen ?

De arts moet bij het voorschrijven van een geneesmiddel uit deze lijst enkel “ZTD” of “Zorgtrajectdiabetes” op het voorschrift vermelden. 

Let op

De vergoedingsvoorwaarden voor al deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd. U kan hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen. Deze databank is bovendien aangevuld met de bijzondere voorwaarde inzake voorafgaande toelating.