Het maandelijks bewijsstuk voor patiënten.

Verpleegzorg@home bezorgt maandelijks een  bewijsstuk met daarop de verleende verpleegkundige zorgen die aangerekend worden aan het ziekenfonds van de patiënt. Deze maatregelen (wettelijk verplicht sinds 1 oktober 2015) kaderen in een actie van de overheid om de transparantie binnen de gezondheidszorg te vergroten.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- & Invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalt via het ziekenfonds de meeste zorgen van de patiënt. Dit gebeurt op basis van de verleende zorgen van de thuisverpleegkundige, die bepaalt hoeveel maal per dag een patiënt nood heeft aan verzorging o.a. op basis van het voorschrift van de behandelende arts. Hierdoor werkt de verpleegkundige efficiënt en op maat van de behoeften van de patiënt. Enerzijds werkt de derdebetalersregeling in de sector van de thuisverpleging drempelverlagend voor patiënten. Anderzijds weten het RIZIV en het ziekenfonds niet meer of de zorg effectief heeft plaatsgevonden. Daarom wil het RIZIV hierop strenger controleren om misbruik binnen de sector tegen te gaan. Door het bezorgen van een overzicht van de verleende zorgen , met een vermelding van de data en tijdstippen van de bezoeken; de omschrijving van de zorgen; de zorgverleners , aan de patiënt is hij op de hoogte van wat zijn verzorging kost. Op deze manier werkt  Verpleegzorg@home  mee aan de transparantie binnen de thuisverpleging.

Het bewijsstuk is een overzicht van de verpleegkundige zorgen, die in de voorgaande maand werden verleend door verpleegkundigen van Verpleegzorg@home bij de patiënt aan huis. Het omvat verschillende onderdelen. In de eerste plaats bestaat het uit een informatief overzicht met de zorgen die rechtstreeks worden gefactureerd aan het ziekenfonds. Hiervoor hoeft de patiënt niets te betalen. Ten tweede bevat het een onderdeel met zorgen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Deze zorgen worden aan de patiënt aangerekend via een maandelijkse factuur. Indien er kosten ten laste van de patiënt zullen worden aangerekend zal dit bij aanvang van deze zorgen gemeld worden.

Het bijgevoegde bewijsstuk bevat dus een overzicht met alle kosten die volgen uit de verleende zorgen op maat van de patiënt. Het bewijsstuk in de thuisverpleging kan men vergelijken met de gedetailleerde ziekenhuisfactuur die een patiënt na zijn hospitalisatie ontvangt.