Materiaal

De huisarts kan aan een patiënt met een zorgtraject diabetes een glucometer, lancetten, en glycemiecontrolestrookjes voorschrijven onder bepaalde voorwaarden.
Dit materiaal wordt volledig terugbetaald.

Voorwaarden:

a) 1ste voorschrift glucometer + strookjes en lancetten voor een periode van 6 maanden:

·         Voorschrift van de huisarts met vermelding “Zorgtraject diabetes”
+ (steeds verplicht) formulier van de diabeteseducator met
o    vermelding dat de educatie gestart is
o    gekozen type glucometer.

b) hernieuwing van voorschrift strookjes en lancetten voor periodes van 6 maanden:

·         Voorschrift van huisarts met vermelding “Zorgtraject diabetes”
+ verslag van educator in GMD te bewaren: verplicht in 3 kritische situaties
o    start van insuline of incretinemimetica: minimum 2 1/2uur educatie
o    overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1uur
o    onvoldoende metabole controle (Hb A1c >7,5): minimum 1uur.

c) hernieuwing van de glucometer, mogelijk na 3 jaar:

·         Voorschrift van huisarts met vermelding “Zorgtraject diabetes”
                   + formulier van educator met gekozen type glucometer 
   (1 sessie educatie voor keuze glucometer) buiten de 3 kritische situaties

Voorwaarden voorschrift materiaal : overzicht

Wat

Huisarts

Educator

Educatie

Glucometer + 
strookjes +
lancetten: 1ste voorschrift 
→ voor 6 maanden

Voorschrift met vermelding:
“Zorgtraject diabetes”

+ formulier van diabeteseducator met:

·         gekozen type glucometer

·         vermelding dat educatie            gestart is

Educatie altijd verplicht

Strookjes + lancetten: 
hernieuwing
→ elke 6 maanden

Voorschrift met vermelding:
“Zorgtraject diabetes”
+: verslag educator in GMD in 3 kritische situaties

+ in 3 kritische situaties: 

verslag van de educatie

Educatie verplicht in 3 kritische situaties
(met minimum duur)
Educatie niet verplicht buiten 3 situaties

Glucometer: hernieuwing
mogelijk na 3 jaar

Voorschrift met vermelding: 
“Zorgtraject diabetes”

+ formulier van diabeteseducator met gekozen type glucometer

1 sessie educatie voor keuze glucometer (buiten 3 kritische situaties)

 

Drie kritische situaties met minimumduur aan verplichte educatie bij voorschrijven van materiaal:

·         bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ u
·         bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1 u
·         bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%): minimum 1 u
Indien bovenstaande voorwaarden voldaan zijn schrijft de huisarts,  het materiaal voor met de vermelding “zorgtraject diabetes”. 
Dit geldt zowel bij educatie in de eerste°lijn als in de tweede°lijn.
De patiënt kan de glucometer en de strookjes en lancetten met volledige terugbetaling verkrijgen via de apotheek, en andere erkende kanalen, o.a. de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging.