Diabeteseducatie

De diabeteseducatoren

Diabetes mellitus is een chronische aandoening, met een belangrijke rol voor de patiënt zelf in zijn behandeling.
 Uiteindelijk is de patiënt verantwoordelijk voor het dagelijks management van de zorg. 
Het is mede zijn taak de bloedsuikerwaarden binnen de gestelde normaalgrenzen te houden. 
Daarvoor moet de patiënt, in samenspraak met de behandelaars, zelf de daartoe noodzakelijke handelingen kunnen stellen en beslissingen kunnen nemen.

Patiënteneducatie

De diabeteseducatoren, verpleegkundigen en diëtisten, spelen een centrale rol bij het educeren en begeleiden van de diabetespatiënt en zijn familie. 
Binnen educatie zitten informatieoverdracht (inzicht in aandoening, inzicht in therapie, effecten en nevenwerkingen van behandeling, aanpassingen van behandeling, aanbieden van therapeutische tools,…).
Therapeutische patiënteducatie (TPE) is echter meer dan louter kennis overbrengen.
Het is een continu proces. Het  behelst vooral een motivering van de patiënt om deze chronische ziekte volledig te integreren in het dagelijks leven zodat goede diabetesbehandeling kadert in een goed leven. 
Enkel als de diabetespatiënt op de hoogte is van de behandelingsmogelijkheden en de invloed die hij zelf heeft op het verloop van de ziekte, kan hij voldoende zelfvertrouwen verwerven en gemotiveerd raken om de juiste beslissingen te nemen bij het omgaan met deze ziekte.
Talrijke studies tonen aan dat gestructureerde therapeutische patiënteneducatie leidt tot het voorkomen of uitstellen van complicaties, verminderen van het aantal ziekenhuisopnames of verkorten van de  opnameduur.